Arhive pe etichete: exemplu calcul plafon venituri microintreprindere

Entităţi plătitoare de impozit pe profit transformate în microîntreprinderi în 2013


Începand cu data de 01 februarie 2013, definiţia microintreprinderii este schimbată, după cum urmează:

O microîntreprindere este o persoană juridică română care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii, la data de 31 decembrie a anului 2012:

a) realizează venituri, altele decât cele prevăzute la art. 112^2 alin. (6):
– domeniul bancar;

– asigurări şi reasigurări, pieţe de capital, cu excepţia persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de intermediere în aceste domenii;

– jocurilor de noroc, consultanţă şi management;

b) *** Abrogat (condiţia privind numărul de salariaţi a fost abrogată);

c) a realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei a 65.000 euro;
Pentru încadrarea în condiţia privind nivelul veniturilor realizate în anul precedent, se vor lua în calcul aceleași venituri care constituie baza impozabilă prevăzută la art. 112^7 din Codul fiscal, iar cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel de la închiderea aceluiași exerciţiu financiar. Astfel pentru anul 2012, cursul de schimb euro este 4,4287 lei rezultând suma de 287.866 lei.

d) capitalul social al acesteia este deţinut de persoane, altele decât statul şi autorităţile locale.

Pentru anul 2013, persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit care la data de 31 decembrie 2012 îndeplinesc condiţiile de mai sus, sunt obligate la plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilot începând cu 1 februarie 2013.

Obligaţiile entităţii:
1. comunică organelor fiscale teritoriale modificarea sistemului de impunere, potrivit prevederilor Codului e procedură fiscală, până la data de 25 martie 2013 inclusiv (declaratia 010 pentru modificarea vectorului fiscal);
2. depune până la data de 25 martie 2013 inclusiv, şi declaraţia privind impozitul pe profit datorat pentru profitul impozabil obţinut în perioada 1 ianuarie 2013 – 31 ianuarie 2013, prin excepţie de la prevederile art. 34 şi 35 Cod fiscal.
3. calculează şi plătesc impozitul pe veniturile microîntreprinderilor trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul.
4. declară impozitul pe veniturile microîntreprinderilor trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului, prin formularul 100, rândul impozitul pe veniturile microîntreprinderilor;
5. verifică trimestrial încadrarea in limita de 65.000 euro, calculată în mod corespunzător de la 1 februarie 2013 (depăşirea acestei limite implică trecerea la plata impozitului pe profit în cadrul aceluiaşi an).
Microîntreprinderile nu mai aplică acest sistem de impunere începând cu anul fiscal următor anului în care nu mai îndeplinesc una dintre condiţiile:
– capitalul social al acesteia este deţinut de persoane, altele decât statul şi autorităţile locale.

Exemplu de calcul al plafonului de 65.000 euro: calcul plafon microintreprindere

Reclame

Scrie un comentariu

Din categoria Fiscalitate, Impozit pe profit, Impozit pe veniturile microintreprinderilor