Arhive pe etichete: acces controlat dosar fiscal

Accesul la dosarul fiscal on-line prin intermediul certificatului calificat


Accesul la dosarul fiscal al contribuabilului on-line este reglementat de Ordinul 230/2013. Prin aceasta, se doreşte asigurarea transparenţei datelor cuprinse în fişa pe plătitori. Accesul se efectuează de pe site-ul http://www.anaf.ro, meniul Declaraţii electronice, opţiunea Acces controlat la dosarul contribuabilului, prin autentificare pe baza certificatului digital.
La accesarea serviciului de acces controlat, meniul principal va afişa patru submeniuri de lucru:
1. submeniul Date identificare;
2. submeniul Vector fiscal;
3. submeniuri pentru fiecare declaraţie;
4. submeniul Situatie sintetica.
În vederea corelării evidenţei fiscale cu evidenţa contabilă a contribuabilului, datele vor fi actualizate până la data de 20 a fiecărei luni calendaristice.

Pentru a putea utiliza accesul la dosarul fiscal, trebuie completată declaraţia 152: cer_152_2013.

Listaţi, semnaţi şi ştampilaţi cererea pentru utilizarea unui certificat calificat (formularul 152) în 2 exemplare.

Privind împuternicirea de la contribuabil:
– în situaţia în care titularul certificatului calificat nu are calitatea de reprezentant legal al contribuabilului reprezentat, se prezintă documentul de împuternicire, autentificat de notarul public, din care rezultă dreptul titularului certificatului calificat de a accesa dosarul fiscal al contribuabilului, împreună cu o copie după cartea de identitate a împuternicitului;
– dacă există calitatea titularului certificatului calificat de reprezentant legal al contribuabilului, se prezintă documentul, în original şi copie, care atestă această calitate (acest document poate fi Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor sau Statutul societăţii comerciale).
Prezentaţi documentele la orice unitate fiscală (împuternicirea, actul de identitate, formularul 152).
Confirmarea dreptului de utilizare a serviciului acces controlat la dosarul contribuabilului se face de regulă prin e-mail, pe adresa comunicată în formularul 152, în termen de 4-7 zile lucrătoare de la depunerea cererii.

După ce primiţi această confirmare, urmaţi următoarele instrucţiuni:Instructiuni_Dosar_Fiscal

Reclame

Scrie un comentariu

Din categoria Fiscalitate