Acte necesare pentru înregistrarea unui contract de închiriere


În cazul în care obţineţi venituri din cedarea folosintei bunurilor prin închirierea unui imobil, în calitate de proprietar al imobilului respectiv aveţi obligaţia să înregistraţi acest contract la organul fiscal competent.

În acest sens, trebuie să depuneţi:
– 3 formulare de contracte de închiriere/fiecare chriaş în parte, semnate de către toate părţile;
– 2 formulare Declaraţie 220, declaraţie privind veniturile estimate din cedarea folosinţei /fiecare coproprietar în parte;
Conform Normelor Metodologice de aplicare a Codului Fiscal, pct.183:Venitul net din cedarea folosinţei bunurilor deţinute în comun pe cote-părţi se repartizează între coproprietari proporţional cu cotele deţinute de aceştia în coproprietate. Venitul net din cedarea folosinţei bunurilor deţinute în comun în devălmăşie se repartizează în mod egal între proprietarii comuni. Repartizarea venitului net conform prevederilor de mai sus se face în condiţiile în care în contractul de cedare a folosinţei se menţionează că partea contractantă care cedează folosinţa este reprezentată de coproprietari. În condiţiile în care coproprietarii decid asupra unei alte împărţiri, se va anexa la contract un act autentificat din care să rezulte voinţa părţilor.
– BI/CI în original şi în copie pentru fiecare coproprietar;
– BI/CI în copie pentru fiecare chiriaş persoană fizică;
– în cazul în care chiriaşul este o persoană juridică, se va depune copie după CUI şi cele 3 exemplare de contract trebuie să fie ştampilate;
– timbru fiscal de 2 Ron (2*1 leu);
– dosar plic.

Anunțuri

Scrie un comentariu

Din categoria Fiscalitate, Impozit pe venit

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s