Salariul mediu brut 2013


În conformitate cu Legea 6/2013 (Legea bugetului asigurărilor sociale de stat), salariul mediu brut pentru anul 2013 a fost stabilit la 2.223 lei (art. 16).

Ţinând cont de aceasta, nivelul ajutorului de deces se stabileşte după cum urmează:
– 2.223 lei în cazul asiguraţilor/pensionarilor;
– 1.112 lei în cazul unui membru de familie al asiguraţilor/pensionarilor.

Ajutorul de deces se plăteşte de către:
• angajator, în cazul decesului salariatului;
• instituţia care gestionează fondul pentru plata ajutorului de şomaj, în cazul decesului şomerului;
• Casa Judeţeană de Pensii , în cazul decesului pensionarului sau al asiguratului cu contract de asigurare socială.

Ajutorul de deces poate fi solicitat de către persoana îndreptăţită în termenul general de prescripţie de 3 ani calculat de la data decesului, acesta urmând însă a fi plătit la nivelul cuvenit la data decesului şi nu la nivelul existent la data solicitării. În momentul plăţii acestuia, plătitorul va menţiona pe verso-ul certificatului de deces în original, menţiunea “Achitat”, data, semnătura şi ştampila unităţii respective.

Lasă un comentariu

Filed under Resurse umane

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile despre tine sau dă clic pe un icon pentru autentificare:

WordPress.com Logo

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Log Out / Schimbă )

Twitter picture

Comentezi folosind contul tău Twitter. Log Out / Schimbă )

Facebook photo

Comentezi folosind contul tău Facebook. Log Out / Schimbă )

Google+ photo

Comentezi folosind contul tău Google+. Log Out / Schimbă )

Connecting to %s