Declaratie informativa impozit retinut si platit pentru veniturile cu regim de retinere la sursa/ venituri scutite nerezidenti


dec_inf_nerez_2013
In cazul in care in anul precedent:
– ati retinut la sursa impozit pe activitatile nerezidentilor;
– sau aceste activitati ale nerezidentilor sunt scutite conform legislatiei fiscale din Romania sau conform unei conventii de evitare a dublei impuneri
pana la data de 28 februarie 2013 trebuie depusa o declaratie informativa cu impozitul retinut si varsat/ scutit pe veniturile rezidentilor.

Modelul declaratiei este atasat mai sus.

Categorii de venituri ce fac obiectul impunerii:
Categoriile de venituri ce pot face obiectul unei impuneri in Romania, si ca urmare a retinerii la sursa a impozitului sunt prevazute la art. 115 alin. 1 si alin.2 Cod Fiscal.

Scutiri de la plata impozitului si armonizarea cu legislatia europeana:
Dacă un contribuabil nerezident obtine venituri din Romania din categoria celor precizate la art. 115 Cod Fiscal si este rezident al unei ţări cu care România a încheiat o convenţie pentru evitarea dublei impuneri, cota de impozit care se aplică venitului impozabil obţinut de către acel contribuabil din România nu poate depăşi cota de impozit prevăzută în convenţie care se aplică asupra acelui venit. În situaţia în care sunt cote diferite de impozitare în legislaţia internă sau în convenţiile de evitare a dublei impuneri, se aplică cotele de impozitare mai favorabile. Dacă un contribuabil este rezident al unei ţări din Uniunea Europeană, cota de impozit care se aplică venitului impozabil obţinut de acel contribuabil din România este cota mai favorabilă prevăzută în legislaţia internă, legislaţia Uniunii Europene sau în convenţiile de evitare a dublei impuneri. Legislaţia Uniunii Europene se aplică în relaţia României cu statele membre ale Uniunii Europene sau ale Asociaţiei Europene a Liberului Schimb. Norme metodologice
Pentru aplicarea prevederilor convenţiei de evitare a dublei impuneri şi a legislaţiei Uniunii Europene, nerezidentul are obligaţia de a prezenta plătitorului de venit, în momentul realizării venitului, certificatul de rezidenţă fiscală eliberat de către autoritatea competentă din statul său de rezidenţă, precum şi, după caz, o declaraţie pe propria răspundere în care se indică îndeplinirea condiţiei de beneficiar în situaţia aplicării legislaţiei Uniunii Europene.

Retinerea si virarea impozitului:
Impozitul datorat de nerezidenţi pentru veniturile impozabile obţinute din România se calculează, se reţine şi se plăteşte la bugetul de stat de către plătitorii de venituri. Pentru veniturile obţinute de nerezidenţi din România, plătitorii de venituri au obligaţia calculării şi reţinerii impozitelor datorate prin stopaj la sursă şi virării lor la bugetul de stat.
Impozitul se calculează, respectiv se reţine în momentul plăţii venitului şi se plăteşte la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a plătit venitul. Impozitul se calculează, se reţine şi se plăteşte, în lei, la bugetul de stat, la cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Naţională a României, valabil în ziua reţinerii impozitului pentru nerezidenţi.
Conversia în lei a impozitului în valută aferent veniturilor obţinute din România de nerezidenţi se face la cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Naţională a României, valabil în ziua în care s-a plătit venitul către nerezident şi impozitul în lei rezultat se varsă la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a plătit venitul.

Declaraţii anuale privind reţinerea la sursă:

(1) Plătitorii de venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitelor, cu excepţia plătitorilor de venituri din salarii, conform prezentului titlu, au obligaţia să depună o declaraţie privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent, până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat.

Corelarea declaratiilor:

Per total, trebuie sa existe urmatoarele corelatii:
Total impozit retinut la sursa si declarat in declaratia 100 (intr-un an calendaristic; termen de depunere 25 a lunii urmatoare platii venitului) = Total impozit declarat prin declaratia informativa privind impozitul retinut si platit pentru veniturile cu regim de retinere la sursa/ venituri scutite nerezidenti (per total an; termen de depunere 28 februarie a anului urmator celui de raportare).

Nedepunerea declaratiei mai sus mentionate se sanctioneaza cu amenda de la 1000 la 5000 lei.

Reclame

Scrie un comentariu

Din categoria Fiscalitate, Impozit nerezidenti

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s