Declaratia 394 pentru anul 2013


Instructinile de completare au fost modificate prin ORD 1992/2012, prin care au fost adaugate operatiunile specifice sistemului la TVA la incasare si au fost eliminate prevederile cu privire la exigibilitatea taxei.

Declaratia poate fi descarcata de la urmatoarea adresa: http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/394.html

Instructiuni de completare:

Declaratia se completeaza si se depune de catre:
– persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, conform art. 153 Cod Fiscal, si care sunt obligate la plata taxei, conform art. 150 alin. (1) si alin. (7) Cod Fiscal, pentru operatiuni impozabile in Romania, conform art. 126 alin (1), si taxabile cu cota prevazuta de lege.
– persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, conform art. 153 Cod Fiscal,care realizeaza in Romania, de la persoane impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, achizitii de bunuri sau servicii taxabile cu cota prevazuta de lege.

Termen de depunere:
Declaratia se depune la organul fiscal competent pana in data de 25 inclusiv a lunii urmatoare incheierii perioadei de raportare aferenta decontului de TVA (lunar, trimestrial, etc), doar daca in acesta perioada au fost realizate operatiuni de natura celor care fac obiectul obligatiei de declarare.

Ce de declara:
-orice operatiune taxabila, pentru care conform titlului VI Cod Fiscal, este emisa o factura, inclusiv pentru avansuri, precum si pentru operatiunile la care se aplica sistemul TVA la incasare. Declaratia trebuie să contină toate facturile care au fost emise in perioada de raportare, inclusiv cele care au inscrisă mentiunea «taxare inversă» sau «TVA la incasare».
-declaratia trebuie să contină toate facturile care au fost primite in perioada de raportare, inclusiv cele care au inscrisă mentiunea «taxare inversă» sau «TVA la incasare».

– nu se declara facturile emise prin autofacturare.

Se completeaza:
-cu valoarea cumulata inscrisa in facturile emise/primite, pentru fiecare cod de inregistrarea in scopuri de TVA, ale partenerilor de tranzactii.
Exceptie fac valorile totale inscrise in facturile aferente tranzactiilor pentru care se aplica taxarea inversa, care se completeaza pe acelasi formular, separat fata de celelalte operatiuni, pentru fiecare partener. Pentru acestea, in coloana „Baza impozabila” se inscrie baza de impozitare, exclusiv TVA, aferenta livrarilor/achizitiilor pentru care se aplica taxarea inversa, din care se dataliaza baza de impozitare pentru cereale si plante tehnice, pentru fiecare cod si denumire NC produs, inclusiv baza de impozitare aferenta facturilor de stornare, in lei.
Masurile de simplificare pentru care se aplica taxarea inversa sunt prevazute la art. 160 Cod Fiscal:

„(1) Prin excepţie de la prevederile art. 150 alin. (1), în cazul operaţiunilor taxabile persoana obligată la plata taxei este beneficiarul pentru operaţiunile prevăzute la alin. (2). Condiţia obligatorie pentru aplicarea taxării inverse este ca atât furnizorul, cât şi beneficiarul să fie înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 153.

(2) Operaţiunile pentru care se aplică taxarea inversă sunt:

a) livrarea următoarelor categorii de bunuri:

1. livrarea de deșeuri feroase și neferoase, de rebuturi feroase și neferoase, inclusiv livrarea de produse semifinite rezultate din prelucrarea, fabricarea sau topirea acestora;

2. livrarea de reziduuri și alte materiale reciclabile alcătuite din metale feroase și neferoase, aliajele acestora, zgură, cenușă și reziduuri industriale ce conțin metale sau aliajele lor;

3. livrarea de deșeuri de materiale reciclabile și materiale reciclabile uzate constând în hârtie, carton, material textil, cabluri, cauciuc, plastic, cioburi de sticlă și sticlă;

4. livrarea materialelor prevăzute la pct. 1—3 după prelucrarea/transformarea acestora prin operațiuni de curățare, polizare, selecție, tăiere, fragmentare, presare sau turnare în lingouri, inclusiv a lingourilor de metale neferoase pentru obținerea cărora s-au adăugat alte elemente de aliere;

b) livrarea de masă lemnoasă şi materiale lemnoase, astfel cum sunt definite prin Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare.

c) livrarea de cereale și plante tehnice menționate în continuare, care figurează în nomenclatura combinată stabilită prin Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun:

Cod NC Produs
1001 10 00 Grâu dur
1001 90 10 Alac (Triticum spelta), destinat însămânţării
ex 1001 90 91 Grâu comun destinat însămânţării
ex 1001 90 99 Alt alac (Triticum spelta) și grâu comun, nedestinate însămânțării
1002 00 00 Secară
1003 00 Orz
1005 Porumb
1201 00 Boabe de soia, chiar sfărâmate
1205 Semințe de rapiță sau de rapiță sălbatică, chiar sfărâmate
1206 00 Semințe de floarea-soarelui, chiar sfărâmate
1212 91 Sfeclă de zahăr

d) transferul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, astfel cum sunt definite la art. 3 din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii şi de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului, transferabile în conformitate cu art. 12 din directivă, precum şi transferul altor unităţi care pot fi utilizate de operatori în conformitate cu aceeaşi directivă.

Reclame

Scrie un comentariu

Din categoria Fiscalitate, TVA

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s