Declaratia 392 pt anul 2013 si regimul special de scutire pentru intreprinderile mici


Programul se poate descarca de la urmatoarea adresa:http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsitentaContribuabili_r/programeutile/DF/392.html

Instructiuni pentru completarea formularului 392A:
– se completeaza de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, a caror cifra de afaceri efectiv realizata la finele anului de raportare este inferioara sumei de 220.000 lei;
– la sectiunea „Cifra de afaceri” se inscrie cifra de afaceri realizata la finele anului de raportare, care trebuie sa fie inferioara sumei de 220.000 lei;
La sectiunea „Livrari de bunuri si prestari de servicii catre:”
– randul 1, coloana „Valoare” se completeaza cu baza de impozitare inscrisa in jurnalul pentru vanzari, pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate catre persoane inregistrate in scopuri de TVA;
– randul 1, coloana „TVA” se completeaza cu valoarea TVA inscrisa in jurnalul pentru vanzari,pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate catre persoane inregistrate in scopuri de TVA;
– randul 2, coloana „Valoare” se completeaza cu baza de impozitare inscrisa in jurnalul pentru vanzari, pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate catre persoane neinregistrate in scopuri de TVA;
– randul 2, coloana „TVA” se completeaza cu valoarea TVA inscrisa in jurnalul pentru vanzari, pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate catre persoane neinregistrate in scopuri de TVA;

Instructiuni pentru completarea formularului 392B:
– se completeaza de catre persoanele impozabile neinregistrate in scopuri de TVA,a caror cifra de afaceri efectiv realizata la finele anului de raportare, excluzand veniturile obtinute din vanzarea de bilete de transport international rutier de persoane, este inferioara sumei de 220.000 lei;
– la sectiunea „Cifra de afaceri” se inscrie cifra de afaceri realizata la finele anului de raportare, care trebuie sa fie inferioara sumei de 220.000 lei;
La sectiunea „Livrari de bunuri si prestari se servicii catre:”
– randul 1, coloana „Valoare” se completeaza cu baza de impozitare inscrisa in jurnalul pentru vanzari, pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate catre persoane inregistrate in scopuri de TVA;
– randul 2, coloana „Valoare” se completeaza cu baza de impozitare inscrisa in jurnalul pentru vanzari, pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate catre persoane neinregistrate in scopuri de TVA;
la sectiunea „Achizitii de la:”
– randul 1, coloana „Valoare” se completeaza cu baza de impozitare inscrisa in jurnalul pentru cumparari, pentru achizitii efectuate de la persoane inregistrate in scopuri de TVA;
– randul 1, coloana „TVA” se completeaza cu valoarea TVA inscrisa in jurnalul pentru cumparari,pentru achizitiile efectuate de la persoane inregistrate in scopuri de TVA;
– randul 2, coloana „Valoare” se completeaza cu baza de impozitare inscrisa in jurnalul pentru cumparari, pentru achizitii efectuate de la persoane neinregistrate in scopuri de TVA;
– randul 2, coloana „TVA” nu se completeaza.

Regimul special de scutire pentru intreprinderile mici ( cifra de afaceri mai mica de 220.000 lei) este reglementat de art. 152 Cod Fiscal:
(1) Persoana impozabilă stabilită în România conform art. 125^1 alin. (2) lit. a), a cărei cifră de afaceri anuală, declarată sau realizată, este inferioară plafonului de 65.000 euro, al cărui echivalent în lei se stabileşte la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României la data aderării şi se rotunjeşte la următoarea mie, respectiv 220.000 lei, poate aplica scutirea de taxă, denumită în continuare regim special de scutire, pentru operaţiunile prevăzute la art. 126 alin.(1), cu excepţia livrărilor intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b).
(2) Cifra de afaceri care serveşte drept referinţă pentru aplicarea alin. 1 este constituită din valoarea totală, exclusiv taxa, în situaţia persoanelor impozabile care solicită scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA a livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii efectuate de persoana impozabilă în cursul unui an calendaristic, taxabile, sau, după caz, care ar fi taxabile dacă nu ar fi desfăşurate de o mică întreprindere, a operaţiunilor rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operaţiuni ar fi fost realizate în România conform art. 145 alin. (2) lit. b), a operaţiunilor scutite cu drept de deducere şi a celor scutite fără drept de deducere, prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) şi f), dacă acestea nu sunt accesorii activităţii principale, cu excepţia următoarelor:

a) livrările de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 125^1 alin. (1) pct. 3, efectuate de persoana impozabilă;

b) livrările intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b)”.

Norme Metodologice, pct. 61:

„La determinarea cifrei de afaceri prevăzute la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal se cuprind inclusiv facturile emise pentru avansuri încasate sau neîncasate şi alte facturi emise înainte de data livrării/prestării pentru operaţiunile prevăzute la art. 152 alin. (2) din Codul fiscal. Prevederile art. 134^2 alin. (3) – (8) din Codul fiscal nu se aplică în cazul persoanelor impozabile care aplică regimul special de scutire”.

Anunțuri

Scrie un comentariu

Din categoria Fiscalitate, TVA

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s